Hypnose helpt

Een mens bestaat voor een klein deel uit bewustzijn en voor 95% uit onderbewuste.
Wil de geest of het lichaam een doel bereiken, dan doet het onderbewuste het eigenlijke werk. Het onderbewuste is een deel van je persoon dat erop gericht is om een eenmaal gesteld doel te bereiken,het goede.
Het is ingesteld op een bestemming, jouw bescherming. Het zal die bereiken, wat het ook kost.

Het is dus van belang te weten waarop je onderbewuste gericht is, wat het onderbewuste wil.
Bijvoorbeeld: soms heeft het onderbewuste je ooit beschermd tegen pesten doordat je bescherming zocht bij iemand die rookte: jij ging ook roken. Het onderbewuste kent dan geen andere manier om je te beschermen dan door te zorgen dat je rookt.

Hypnose is de manier om heel geconcentreerd met je onderbewuste te communiceren. Dan kun je nieuwe en andere keuzen maken.
Hypnose heeft dus niets te maken met religie of godsdienst. Het is een grote steun in bijna alles!

Lees verder >>

Ik kan je helpen